Project’s Name : Install Sealant at Lanai Kijang

Install Sealant at Lanai Kijang

Project’s Name   : Install Sealant at Lanai Kijang

Location               : Lanai Kijang, Kuala Lumpur

Project period     : January 2019